Σύνδεσμος εμπλουτισμού οξυγόνου

14,00 

Περιγραφή

Για παράλληλη χρήση παροχής οξυγόνου και συσκευής Cpap / Bipap

Προσαρμόζεται στη συσκευή C-PAP ή BI-PAP, για την παροχή οξυγόνου.